İHLAL HALİNDE KVKK ŞİKAYET FORMU

(ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İHLALİN ÖĞRENİLMESİ HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DOLDURACAĞI FORM)

OP. DR. MEHMET TİBET ALTUĞ’A


KONU: …/…/… tarihinde gerçekleşen kişisel veri ihlaliyle alakalı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusunun bilgilendirilmesi hakkında,

OLAYIN ÖZETİ: …………tarihinde ……kişisi/kişiler tarafından ………………yerinde ……………………….şeklinde …………… ilgili kişisinin kişisel verilerinin yasalara aykırı şekilde kullanıldığını görmüş/öğrenmiş bulunmaktayım. İş bu olaya ……………. kişileri de tanıktır. Söz konusu olayla alakalı bilgim ve görgüm bundan ibaret olup KVKK kapsamında yasal hak ve yükümlülüklerimin bilincinde olarak söz konusu durumun ve mahremiyetinin gereğini ifa edeceğim.

Ad Soyad- TC: ………………
İmza
İrtibat Tel:

© 2021 P. DR. MEHMET TİBET ALTUĞ

Telefon

0 312 408 21 21 

0 532 230 84 80 

Adres

Hoşdere Caddesi No: 147

Çankaya / Ankara

Sosyal Medya